W

WALK AND TALK

RAZGOVOR U ŠETNJI

Tehnika pripovedanja u kojoj se gledaocu saopštava to što mora da zna (o zapletu, junacima i sl.) kroz dijalog dva lika u šetnji.

WALK AWAY

DOSTA BILO

Direktor fotografije izgovara a znači da ne treba više ništa nameštati (svetlo, kameru, rekvizitu itd.) i da može da se snima.

WATCH PARTY

ŽURKA SA GLEDANJEM

Način da se gledanja film i drugih video sadržaj zajedno sa prijateljima i kada ste razvojeni zbog pandemije. Društveno okupljanje radi gledanja određenog video sadržaja, zajedno i istovremeno, preko sistema društvenih mreža ili OTT, uz komentrarisanje i deljenje utisaka među gledaocima. Nastalo u pandemiji, preko Zooma i sl. platformi, ubrzo prihvaćeno od najvećih OTT kao Netflix Party, sada Teleparty, Hulu Watch Party, Disney+ GroupWatch, Amazon Prime Video Watch Party.

WCG (WIDE COLOR GAMUT)

ŠIROKA PALETA BOJA

Prostor boja proširen na sve boje koje savremeni displeji mogu da prikažu. Ekrani sa katodnom cevi i plazma displeji karakteristični za SDTV i HDTV su prikazivali samo manji deo boja vidljivog spektra. WCG po pravilu dolazi zajedno sa HDR i HFR kod 4K videa. WCG može obuhvatiti i boje koje su van potkovice boja i nevidljive za ljudsko oko, što daje veći prostor za korekciju boja, i naravno zahtevaju veći dubinu boje. WCG je deo UHDTV.

WEB-EXCLUSIVE CONTENT

EKSKLUZIVNI VEB SADRŽAJ

Sadržaj koji se može videti isključivo na određenoj internet stranici, korisničko ime i lozinka se plaćaju.

WHAT’S YOUR 20?

A GDE SI TI?

Koristi se kada se neko pita gde se tačno nalazi.

WHITE PAPER

BELA KNJIGA

Izveštaj neke organizacije koji koncizno daje prikaz suštine određenog kompleksnog pitanja pisan sa namerom da pomogne čitaocu u donošenju odluka ili rešavanju problema. Može se pojaviti i u funkciji marketinške komunikacije. Naziv dolazi od belih korica, tipičnih za ovu vrstu teksta.

WI-FI 6

BEŽIČNA

Poslednja generacija bežičnih komunikacija. Zasnovana je na istoj tehnologiji kao i 5G, sa kojom skladno radi i uzajamno se dopunjuje što nije bio slučaj sa ranijim generacijama. Kao i 5G omogućuje velike brzine, manje kašnjenje, manju potrošnju baterija, širi propusni opseg što je posebno značajno za prenos slike i videa, kao i video igara, 3D videa… Pogodna za unutrašnjost objekata.

WORDSMITHING

PREKOVANE REČI

Jedna od faza u pisanju scenarija, obično na kraju procesa. U replike se unose jezičke finese kako bi scenario bio atraktivniji.