V

VFX

VIZUELNI EFEKTI

Obuhvataju bilo koju vrstu efekata stvorenu u post-produkciji, korišćenjem snimaka uživo i digitalnih slika.

VIDEO FILE FORMAT

VIDEO FORMAT U FORMI RAČUNARSKOG FAJLA

Uobičajeno se sastoji od kontejnera ili omotača (container ili wrapper format) i kodeka (codec = coder + decoder). Kontejner sadrži digitalni video i audio, podatke za sinhronizaciju zvuka i slike kao i druge podatke (metadata). Kodek određuje kvalitet video (video resolution, aspect, color space, color subsample, number of bits, bit rate, compression algorithm i compression rate itd.) i audio (sample rate, audio bith depth, compression itd.) zapisa. Pomoću sufiksa imena fajla (filename extension) kontejner obezbeđuje identifikaciju među ostalim medijskim i nemedijskim fajlovima i pokretanje odgovarajućih softvera za reprodukciju audio i video sadržaja.

VIDEO FORMAT

FORMAT VIDEO SNIMKA

Specifikacija niza tehničkih parametara koji određuju kvalitet video i audio snimka, obezbeđuje jednoznačno prepoznavanje formata i obezbeđuje reprodukciju na svim kompatibilnim uređajima i softverskim plejerima.

VIDEO VILLAGE

VIDEO SELO

Mesto na setu gde obično reditelj i producenti pregledaju snimljeni materijal; nekad je to šatra sa nekoliko monitora i svom silom opreme, nekada samo monitor sa strane.

VOD (VIDEO ON DEMAND)

VIDEO NA ZAHTEV, VIDEO PO IZBORU

AV sadržaj na zahtev korisnika iz ponude provajdera sadržaja (OTT) ili kablovskih i IPTV operatera. Uobičajeni poslovni model je SVOD (Subscription VOD) gde se plaća pretplata za neograničeni pristup ponuđenom sadržaju. Postoje i drugi modeli kao što su AVOD (Advertising VOD) gde gledalac ne plaća sadržaj, ali je zato prinuđen da gleda reklame, TVOD (Transactional VOD) gde se ne plaća pretplata, nego samo izabrani sadržaj, kao i PVOD (Premium VOD) verzija TVOD sa premijernim sadržajem koji se može gledati ranije nego inače. Postoje i mešani modeli kao što su FVOD (Free VOD) gde je većina sadržaja (praćena reklamama) besplatna, a plaćaju se samo ekskluzivni sadržaji. NVOD (Near VOD) karakterističan za satelitsku i kablovsku distribuciju gde se nakon kratkog vremenskog intervala (obično 15-20 minuta) ponovo startuje isti sadržaj, što korisniku omogućava da se uključi na početak kad poželi, sa samo par minuta čekanja, a plaća se kao PPV (pay per view, plaćanje po pregledu).

WILDTRACK

AMBIJENTALNI ŠUM

Zvučni zapis prostora u kome se snima, bez dijaloga i pokreta aktera.

WRAP!

GOTOVO!

Izraz koji se koristi kada se snimanje završi za taj dan ili sasvim, izgovara ga direktor fotografije. Izraz je skraćenica od „Wind, Reel, and Print“ (motaj traku i završavaj).