S

SAVE THE CAT SCENE

HEROJSKA SCENA

Scena u filmu u kojoj gledaoci upoznaju protagonistu koji uradi nešto vredno divljenja, nešto što ga definiše.

SCHEDULER

PLANER EMITOVANJA

Osoba koja u TV stanici planira program na nivou dnevnih košuljica. Ne odlučuje o tome koji će sadržaj biti emitovan, nego pakuje ono što dobija od direktora programa ili odgovornog urednika. Kod nas ovaj posao obavlja realizator.

SCREENER

SKRINER

Kopija sadržaja na osnovu koje distributer ili kupac donosi odluku da li će sklopiti ugovor sa producentom. Obično su u niskoj rezoluciji kako bi fajlovi bili lakši" i najčešće se nalaze na serveru tako da im se može prići uz lozinku.

SCRIPTED/NON SCRIPTED FORMATSPrvi termin odnosi se na sadržaje sa izmišljenom pričom, drugi na ostale sadržaje; kao na primer zabavni program (kviz, rijaliti, talent šou).

SCRIPTMENT

TRITARIO

Slivenica od termina tritment i scenario, zapravo tritment u kojoj su pojedine epizode razrađene do nivoa scenarija. Termin je prvi put upotrebio Džejms Kameron u predlošku za film Spajdermen.

SECOND UNIT

DRUGA EKIPA

Ekipa koja radi na istom projektu, na drugoj lokaciji a u isto vreme.

SEGMENT PRODUCER

PRODUCENT SEGMENTA

Producent koji proizvodi jedan ili više segmenata televizijske ili filmske produkcije.

SERIES OF THREE

TRI ZAREDOM

Komanda reditelja koja glumcu kaže da repliku koju izgovara treba da izgovori na tri različita načina u istom kadru bez reza.

SETTING

POSTAVKA

Kreiranje konteksta u kome se priča dešava, uključuje opis detalja (što više to bolje) kao što su vreme, mesto, društveno okruženje, klima, specifičnosti itd.

SFX

SPECIJALNI EFEKTI

Obuhvataju efekte koji se snimaju uživo (protetika, rekviziti, animatronika).

SG (SCREEN GREEN)

POZADINA ZA KROMA KI

Zelena pozadina ispred koje se snimaju (najčešće) glumci i koja omogućava da se (u kroma kiju) zasebno snimljena ili kompjuterski generisana pozadina doda konačnoj slici.

SHOOTOUT

PUCAČINA

Scene koje sadrže više nego obimnu razmenu vatre iz konvencionalnog ili izmaštanog oružja.

SHORTLISTED

U UŽEM IZBORU, NOMINOVANO

Naslovi ili autori i izvođači koji nisu dobili nagradu, ali su bili u užem izboru.

SHOT LIST

PLAN KADROVA

Deo plana snimanja koji sadrži spisak svih kadrova planiranih za određeni dan. Sadrži sve potrebne detalje koji se odnose na pojedinačne kadrove (plan, pokret, objektivi, dodatna oprema itd.).

SHOT REVERSE

KONTRAPLAN


SHOWREEL

VIDEOFOLIO

Kratak video o dosadašnjim glumačkim ili rediteljskim radovima, služi za prezentaciju u traženju novog angažmana.

SHOWRUNNER

PREDVODNIK

Osoba koja ima vodeću ulogu u kreativnom procesu i svim fazama proizvodnje sadržaja. Praksa se razlikuje od zemlje do zemlje (ponekad od kompanije do kompanije, pa i od žanra do žanra) pa to može da bude ili producent, ili izvršni producent, ili reditelj.

SIDES

SNIMAJUĆE STRANICE

Stranice scenarija koje se snimaju tog dana.

SIGHT GAG

GEG SLIKOM

Neverbalni geg, komični efekat ostvaren je slikom.

SITE SURVEY

IZVIĐANJE TERENA

Izviđanje planirane lokacije za snimanje da bi se utvrdilo da li su potrebne scenografske izmene, kvalitet prilaza i mogućnosti dopremanja opreme, dostupnost izvoru električne energije itd.

SIZZLE REELS

PROMO KEŠ VIDEO

Promotivni video koji nije namenjen publici, nego investitorima, produkcijskim kućama potencijalnim koprodukcionim partnerima i uopšte, svima onima koji mogu da omoguće da ponuđeni sadržaj može da se realizuje.

SKINNY BUNDLE

"MRŠAVI PAKET" TV KANALA

Manji paket satelitskih i/ili kablovskih TV kanala od uobičajenih, po nekoliko puta nižoj ceni, sa mogućnošću dokupljivanja drugih, takođe malih, specijalizovanih paketa. Kao poslovni model satelitskih i kablovskih provajdera nastao u pokušaju da zaustave odustajanje korisnika od kablovske i satelitske TV (Cord Cutters) u korist jeftinijeg OTT striming servisa. Model omogućava kombinovanje striming servisa i Live TV, po nižoj ceni, i fleksibilniji izbor željenog paketa, ali ne sasvim a la carte TV kanala.

SLAPSTICK

KORA BANANE

Stil komedije u kojoj se komičan efekat ostvaruje preigranim fizičkim aktivnostima, padovima, udarcima (nogom u zadnjicu), bacanjem (torte u lice) i sličnim stilskim sredstvima. Filmsko ili televizijsko delo urađeno u ovom maniru deo je podžanra koji se naziva Broad Comedy.

SLASHER FILM

SLEŠER FILM

Podžanr (niskobudžetnih) horor filmova koji se bavi temom krvoprolića, nasiljem i mučenjem. Pretežno se radi o serijskom ubici, psihopati ili natprirodnom biću koji nasilno oduzima živote. Žrtve su obično tinejdžeri ili žene.

SLOT (TIME SLOT)

SLOT

Vremenski period u televizijskoj programskoj šemi posvećen određenoj vrsti sadržaja. Treba da bude sa definisanom i konzistentnom dužinom i pozicijom u šemi da bi mogao da se uklopi sa ostalim sadržajem koji se emituje.

SMASH CUT

SMEČ REZ

Brzi ili iznenadan rez, nagli ili brzi prelazak iz jednog kadra u drugi.

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers)

DRUŠTVO FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH INŽENJERA


SPECT SCRIPT

APP SCENARIO

Nenaručeni scenario koji scenarista šalje producentskoj kući u nadi da će ga producent kupiti ako prođe, prođe.

SPIN OFF

SPINOF

Delo koje je proizašlo iz nekog drugog dela tako što se koristi kao polazište lik, epizoda ili neki drugi element originala. Spin off nije ni nastavak ni prenastavak originalnog dela, nego ima posebnu radnju.

SPLATTER MOVIE

MASAKR FILM

Film kome je glavna karakteristika detaljno i grafički eksplicitno ubijanje brojnih žrtava.

SPOILER

SPOJLER

Informacija (video, blog ili slično) koja unapred otkriva sadržaj (najčešće rasplet) filma ili serije i tako utiče na smanjeno interesovanje gledališta, a samim tim i na prihode vlasnika prava.

SPOOF

FILM KO PRAVI

Parodija, karakteristike filma ili filmskog žanra su vrlo preuveličane.

SPOTTING LIST

LISTA TITLOVA

Najosnovnija lista titlova je dokument u kom se nalaze broj titla, vreme početka, vreme završetka titla, trajanje titla, ime glumca (govornika) i dijalog.

STINGER

ŽAOKA

Produžni kabl u filmskom žargonu, termin je ušao u širu upotrebu u SAD.

STOCK FOOTAGE

ARHIVA SIROVOG MATERIJA


STOP-MOTION

STOP MOUŠN

Tehnika animacije u kojoj se scena snima frejm po frejm, s tim da se u međuvremenu statičan objekat malo pomeri. Sastavljeni, pojedinačni kadrovi daju iluziju kretanja.

STORYTELLING

PRIPOVEDANJE

Termin se u savremenoj medijskoj industriji koristi najviše u kontekstu razvoja i proučavanja pripovedačkih tehnika (Storytelling Archetype, Storytelling Architecture, Storytelling Collaborator itd.).

STRAIGHT TO PRODUCERS

IZEŠ KASTING

Uloga koju glumac ne dobija na audiciji, nego na poziv reditelja ili producenta.

STREAMING

STRIMING

Način distribucije gde korisnik može da prati sadržaj, ali bez mogućnosti da ga snimi i sačuva.

STRIKING

BLJESAK

Kada se pali svetlo na setu, treba reći bljesak" i upozoriti ekipu.

SUBTITLE CAPTIONS

UTISNUTI TITLOVI

Titlovi koji su urezani u video i gledalac ih ne može ukinuti za razliku od CC (Closed captions).

SUPER-AGGREGATOR

SUPER AGREGATOR

Sakupljač koji olakšava pronalaženje željenog medijskog sadržaja na bilo kojoj od (sve većeg broja) SVOD/OTT platformi i Pay-TV kanala na koji su korisnici pretplaćeni. Takođe obezbeđuje podatke i analitiku za kreatore sadržaja i distributere. Prevashodno omogućava jednostavan izbor sadržaja za kućni TV ekran, ali i za računare, tablete i mobilne telefone. Ujedno obezbeđuje i plaćanje svih izabranih pretplata preko jedinstvenog računa. Pored Pay kanala može obuhvatiti i javne i komercijalne kanale i druge izvore video sadržaja.

SUPERNATURAL AID

POMOĆ "OD GORE"

Znanje ili predmet (obično magično oružje, amajlija i sl.) koje glavni junak filma ili serije dobija od natprirodnog bića da bi mogao da obavi misiju koju je započeo. Uglavnom je ta pomoć nagrada za dobro delo koje je glavni junak učinio (gostoprimstvo, pomoć nekom u nevolji i slično). Pomoć od gore dešava se u toku zapleta.

SVOD (Subscription VOD)


SVOD

Videti odrednicu VOD (VIDEO ON DEMAND).

SWISHBLOG

SVIŠBLOG

Stil u sadržaju koji sadrži brze horizontalne ili vertikalne švenkove na početku i na kraju svakog kadra, koristi se u video blogovima.