Q

QHD (QUAD HIGH DEFINITION)

ČETVOROSTRUKA HD REZOLUCIJA

Rezolucija 2560x1440, što je četiri puta više piksela od 720p HD standard, ali nije 4K. QFHD/Quad Full HD (četvorostruka puna HD rezolucija) iznosi 3840x2160, što je četiri puta više piksela od Full HD (1920x1080) standarda.

QUERY LETTER

UPIT

Pismo kojim se predlaže projekat uredniku, agentu, producentu, distributeru (i slično), koji, ako mu se predlog učini interesantan, kontaktira predlagača i traži rukopis, scenario, skriner ili, jednostavno, više informacija. Pojedine kuće traže određeni format upita (šta treba da sadrži i u kojoj dužini); kada formata nema, obično se radi o nekih četiri stotine reči (tema, sinopsis, kratka biografija autora, ciljna grupa).