N

NATIONAL TELEVISION STANDARDS COMMITTEE (NTSC)

NACIONALNI ODBOR ZA TELEVIZIJSKE STANDARDE

Organizacija koja postavlja standarde formata za američko emitovanje i video kasete koje odobrava Komisija za Komunikacije (FCC).

NATURAL HISTORY, NATURAL WORLD, NATURE DOCUMENTARY, WILDLIFE


Nazivi za žanr dokumentarnog filma u kome se životinje snimaju u svom prirodnom okruženju.

NICHE ATTRACTORS

NASLOVI NIŠE

Naslovi koji trenutno snažno privlače publiku (ili su je imali kada su premijerno prilazani), ali iz nekog razloga nisu još dospeli na mejnstrim radar. Imaju svoju publiku.

NON DIALOGUE FORMAT

FORMAT BEZ DIJALOGA

AV sadržaj bez dijaloga. Kao podvrsta se pojavljuje non-dialogue toon, animirani sadržaj bez dijaloga.

NON-THEATRICAL RIGHTS

AKADEMSKA PRAVA

Prava koja regulišu prikazivanje sadržaja uglavnom u obrazovne svrhe na akademskim skupovima i u školama, ali isto tako i u crkvama, humanitarnim organizacijama, ambasadama, državnim prostorima, pa čak i u restoranima.

NUKE THE FRIDGE

TA NEMOJTE KASTI

Momenat u kome publika prestaje da shvata ozbiljno film ili seriju zbog scene koja je neuverljiva, traljavo odrađena ili potcenjuje inteligenciju gledaoca.

NVOD (Near VOD)

NVOD

Videti odrednicu VOD (VIDEO ON DEMAND).