M

M&E (MEDIA AND ENTERTAINMENT)

MEDIJI I ZABAVA

Industrija medija i zabave obuhvata kreiranje, distribuciju i dodatne digitalne usluge za film, televizijske programe i reklame, zajedno sa strimingom sadržaja, muzičkim, video i audio snimke, emitovanje, radio, štampana izdanja, knjige, eSport i video igrice.

M&E (drugo značenje)

MUZIKA I EFEKTI

Skraćenica koja označava audio fajl koji sadrži samo muziku i efekte dela (bez naratora i dijaloga).

M&E (treće značenje)

MONITORING I EVALUACIJA

Faze u realizaciji projekta, prvo se odnosi na kontrolu da li se izvršava ono što je planirano, drugo je ocena postignutog.

MAJOR STUDIO OUTPUT DEALS

OTKUP U CELINI

Sporazum u kom se producent slaže da proda svoju celokupnu produkciju kupcu (velikom studiju), koji se zauzvrat slaže da otkupi sve što producent poseduje.

MARK

OZNAKA

Oznaka na setu (najčešće traka zalepljena za pod) koja govori glumcu gde tačno treba da stane da bi bio u fokusu. Kada je od urolane tkanine koja liči na kobasicu, zove se GROUCHO'S. Kobasica je praktičnija zato što glumac ne mora da gleda dole, nego može da oseti gde mora da stane.

MARTINI SHOT

KADAR ZA KRAJ

Poslednji kadar tog dana.

MASTERING (AUDIO)

MASTERING ZVUKA

Završni koraci audio produkcije zvuka. Završna obrada pesama, poboljšanje celokupnog zvuka, davanje uravnoteženosti celini dela (muzičkom albumu, filmu itd.) i priprema za distribuciju.

MATTE (MAT)

RIKVAND

Naslikan pejzaž u pozadini igrane scene. Termin koji se isto koristi za rikvand je BACKDROP.

METADATA

METAPODACI

Podaci o AV Sadržaju. Pored imena fajla sadrže i podatke o veličini, bit rate, vrsti kompresije, stepenu kompresije, audio i video parametrima, time code, geolokaciju, otvoru blende, balansu belog, titlove prevoda, tekstualne beleške, SMS... Neki od njih se generišu automatski već u kameri prilikom snimanja, odnosno tokom montaže i postprodukcije, a neki se unose tokom rediteljskih, uredničkih i izdavačkih odluka. Deo metapodataka se distribuira i stiže do gledalaca.

MG (MINIMUM GUARANTEE)

MINIMALNA GARANCIJA

Suma koju je distributer obavezan da isplati vlasniku prava bez obzira na sumu koju ostvari prodajom prava na korišćenje sadržaja. Uobičajeno je da se minimalna garancija isplaćuje onda kada se sa distributerom sklopi ugovor kojim distributer stiče ekskluzivna prava na distribuciju.

MID-SEASON REPLACEMENT

POLUSEZONSKA ZAMENA

Televizijska serija koja premijerno počinje da se prikazuje u drugoj polovini tradicionalne televizijske sezone zbog toga što serija sa kojom je započela sezona ima manji broj epizoda, nije završena iz nekih razloga ili je skinuta sa programa zbog lošeg rejtinga ili pravnih problema, a slot mora nečim da se popuni.

MIND-MAP

MAPA UMA

Dijagram za predstavljanje zadataka, reči, koncepata ili stavki koje su povezane sa centralnim konceptom ili subjektom i koje su raspoređene oko njega koristeći nelinearni grafički raspored koji omogućava korisniku da izgradi intuitivan okvir oko centralnog koncepta. Korisna alatka u pisanju scenarija za prikaz likova i njihovih međusobnih odnosa, epizoda u odnosu na glavni tok priče itd.

MOBSTER DRAMA

MOBSTER

Podžanr krimi filmova koji se bavi organizovanim kriminalom i mafijom.

MOCKUMENTARY

MOKUMENTARAC

Igrani sadržaj sniman tako da izgleda kao dokumentarni film.

MOMENTS AWAY

SLEDEĆI TEJK

Kada pomoćnik reditelja ovo izgovori, glumci i ekipa znaju da treba da se pripreme za sledeći tejk.

MONEY SHOT

ZA SVE PARE

Kadar u kome publika prepoznaje da je novac koji su dali za kupovinu sadržaja dobro investiran pošto ih oduševljava slika, akcija, glumac, efekat itd.

MOOD BOARD (MOOD BOOK)

TABLA RASPOLOŽENJA

Vrsta vizuelne prezentacije koja se sastoji od teksta, fotografija, crteža (i svega drugog što autoru padne na pamet) koja ima za cilj da što kompleksnije i dopadljivije prikaže projekat koji se predlaže.

M.O.S (MUTE ON SOUND)

GASI TON

Komanda za snimanje bez tona.

MUSIC CUE SHEET

MUZIČKA KOŠULJICA

Spisak muzičkih elemenata (uključujući autore i izvođače) korišćenih u AV sadržaju, vrlo precizan, sa navođenjem dužine muzičkih delova i namenom (špica, ilustracija itd.).

MUST-CARRY

OBAVEZNO EMITOVANJE

Zakonska ili regulatorna obaveza kablovskih distributera da u, po pravilu, najjeftiniji paket, stave televizije sa dozvolom terestričkog emitovanja za određenu teritoriju.