L

L-CUT

L KAT

Rez u kome se zvuk iz naredne scene preklapa sa slikom scene koja se nije završila.

LANDMARK FILM

FILM MEĐAŠ

Film koji se smatra revolucionarnim jer je doneo nešto novo u žanrovskom, umetničkom ili tehnološkom smislu.

LAST LOOKS

POSLEDNJA PROVERA

Poziv svim članovima ekipe da još jednom provere da li su pripreme za snimanje obavljene kako bi moglo da se snima.

LATENCY

ZADRŠKA

Kašnjenje odgovora na zahtev preko mreže ili akcije na komandu igrača u video igrici. Takođe i kašnjenje izlaznog signala nekog uređaja u odnosu na ulazni kod konverzija i složenih obrada.

LAVALIER (LAV MIKE, CLIP MIKE)

BUBICA

Minijaturan, diskretni mikrofon koji je se pričvrsti na komad odeće osobe koja govori u kadru. Izuzetno može biti maskiran uz lice ili kosi ili vlasulji.

LICENSE FEE

CENA SADRŽAJA

Iznos nadoknade za prava na emitovanje sadržaja.

LICENSE PERIOD

VREME TRAJANJA LICENCE

Vremenski period za koji se ustupaju prava na emitovanje sadržaja.

LICENSE TERRITORY

TERITORIJA

Teritorija na kojoj se sadržaj može emitovati.

LICENSEE

KUPAC PRAVA, KORISNIK LICENCE

Emiter ili distributer koji kupuje prava na emitovanje određenog sadržaja.

LICENSOR

VLASNIK SADRŽAJA, DAVALAC LICENCE

Vlasnik prava koji ustupa prava na emitovanje emiteru ili distributeru.

LIFESTREAMING, LIFECASTING

ŽIVOT UŽIVO

Celodnevno uživo emitovanje nečijih dnevnih aktivnosti preko interneta i mobilnih mreža.

LINEAR BROADCASTING (LINEAR TV)

LINEARNO EMITOVANJE (LINEARNA TV)

Tradicionalna TV difuzija emitovana sa predajnika. Takođe i televizijski program na kablu, satelitu i internet prema unapred utvrđenoj programskoj šemi. Gledalac sadržaj može pratiti samo u vremenu emitovanja.

LIVE (NON-FICTION) GENRE

ŽIVI PRENOS (NEIGRANOG) SADRŽAJA KAO ŽANR


LO-RES (LOW RESOLUTION)

NISKA REZOLUCIJA

Digitalna slika nižeg kvaliteta (sa manje piksela), kopija nekog drugog fajla koji je namerno sveden na lo-res iz praktičnih razloga da bi bio manji i operativniji ako treba samo da pruži informaciju o sadržaju, posluži za titlovanje itd.

LIVESTREAMING

STRIMING UŽIVO

Strimovanje audio i/ili video sadržaja u realnom vremenu na isti način kao direktno emitovanje, ali preko računarskih i mobilnih mreža.

LOCALIZATION

LOKALIZACIJA

Proces prevođenja i prilagođavanja jezika (i kulturnog koda) sadržaja za druge zemlje, regije i govorna područja.

LOCK IT UP

ZAUSTAVI

Komanda koja znači da treba zaustaviti prolaznike ili saobraćaj da se slučajno ne bi pojavili u kadru.

LOGLINE

LOGLAJN

Film ili TV serija ispričani u jednoj rečenici (ili, u najgorem slučaju, u dve, ali sa najviše dvadeset pet reči).

LOSSLESS VIDEO COMPRESSION

SAŽIMANJE VIDEO SADRŽAJA BEZ GUBITKA

Koristi samo tehnike i algoritme koji omogućuju matematički tačnu i potpunu rekonstrukciju originalnog sadržaja. Stepen kompresije je skroman.

LOSSY (VIDEO) COMPRESSION

SAŽIMANJE VIDEO SADRŽAJA SA GUBITKOM

Omogućuje velike stepene kompresije i značajno sažimanje pogodno za distribuciju video sadržaja.

LOUDNESS

GLASNOST

Subjektivna percepcija zvučnog pritiska. Merenje osećaja glasnosti je problem jer ne čujemo podjednako glasno sve učestanosti u opsegu čujnosti a velike su i razlike među slušaocima. Za digitalni audio, postignuto je za sada najobjektivnije merenje glasnosti, čime je omogućeno ujednačavanje glasnosti (Loudness Normalization) muzike i govora na radiju ili programa i reklama, što je decenijama predstavljalo veliki problem analognog emitovanja.

LOUDNESS NORMALIZATION

NORMAIZACIJA GLASNOSTI

Postupak ujednačavanja glasnosti digitalnog audio sadržaja.

LOW BROW

PROSTAKLUK

AV sadržaj namenjen auditorijumu iz nižih socijalnih kategorija.