H

HAMMOCKING

UGLAVLJIVANJE

Emitovanje novog ili manje uspelog sadržaja između dva vrlo popularna naslova.

HDMI (HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE)

HD INTERFEJS

Interfejs za HD nekomprimovani video, nekomprimovani i komprimovani audio. Može se naći na mnogim uređajima od televizora, računara i projektora do profesionalnih video kamera i fotoaparata.

HDR (HIGH DYNAMIC RANGE)

VELIKI DINAMIČKI OPSEG

Povećani opseg između najveće i najmanje sjajnosti odnosno najveće i najmanje vrednosti video signala. Najčešće se izražava u dB, ređe kao odnos dve veličine (A:B). HDR za razliku od SDR (standard dynamic range) je mnogo bliži onome što ljudsko oko vidi ali podrazumeva posebne tehnike koje proširuju uobičajeni opseg senzora, posebno kodovanje i dekodovanje radi prikazivanja na displeju. Upravo su značajna poboljšanja dinamičkog opsega displeja povećala potrebu za HDR, posebno za 4K. Aktuelno je nekoliko međusobno različitih tehnika HLG (Hybrid Log-Gamma), PQ (Perceptual Quantizer), Dolby Vision HDR (HDR10). U takvoj situaciji, proizvođači displeja često podržavaju dva i omogućavaju kasniju ugradnju nekog budućeg standarda. HDR je deo UHDTV.

HEAD WRITER

GLAVNI SCENARISTA

Vođa scenarističkog tima. Obično, ne i isključivo, autor koncepta.

HEVC (HIGH-EFFICIENCY VIDEO CODING)


Video kompresioni standard, poznat i kao H.265 namenjen pre svega za 4K video. HEVC je i do 50% efikasniji od ranijeg standarda H.264, poznatog i kao MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). Koristi za distribuciju videa 4K uključujući i OTT streaming, a sve više i u produkciji 4K videa.

HFR (HIGH FRAME RATE)

VELIKI BROJ SLIČICA U SEKUNDI

Veći broj sličica u sekundi od istorijskih za film (24) i video (25). Za distribuciju tipično 48 sličica u sekundi za film i 50 za video ali kod 4K formata i više. HFR je deo UHDTV.

HIGH BROW

PREFINJENI

Filmovi i TV serije namenjene zahtevnoj publici koja traži sofisticiran i inovativan sadržaj.

HIGH CORRELATION HIDDEN GEMS

SKRIVENI DRAGULJI VISOKE KORELACIJE

Serije koje nisu visokobudžetne, ali zato mogu da se takmiče sa sadržajem koji su proizvedeni uz korišćenje velikih budžeta.

HOLD THE WORK

TIŠINA NA SETU

Komanda koju izgovara pomoćnik reditelja kako bi se svi utišali i da bi moglo da se snima.

HOLLYWOOD IT

SNAĐI SE

Situacija u kojoj nema vremena da se rasveta postavi na stativ, pa je rasvetljivači drže u rukama.

HOT BRICK

NOVA BATERIJA

Nova baterija na setu.