F

F- BOMB

EBIGA

Eufemizam koji je zamena za psovku kada hoće da se bude lepo vaspitan (da bi se izbeglo pominjanje reči „fuck“).

FAANG


Skraćenica za Fejsbuk (Facebook), Epl (Apple), Amazon, Netfliks (Netflix) i Gugl (Google).

FAKE SHAMP

LAŽNI JUNAK

Zamena za glumca koji je preminuo pre kraja snimanja i treba da izgleda kao on zahvaljujući šminki, vizuelnim efektima itd.

FALSE ENDING

LAŽNI ZAVRŠETAK

Tehnika pripovedanja koja navodi gledaoca da očekuje određeni kraj priče, a onda se plasiraju informacije koje će dovesti do različitog raspleta.

FAN EDIT

MONTAŽA OBOŽAVATELJA

Verzija filma ili serije u kojoj obožavatelji izvorni sadržaj reorganizuju kako bi stvorili novu (svoju) verziju. U ovom procesu dešava se brisanje originalnog sadržaja, zamena audio ili video elemenata, pa čak i dodavanje inserata iz sasvim drugih izvora.

FEMALE COUNTERPARTS

ŽENSKI DUPLIKAT

Postupak u kome se glavnom liku popularne serije promeni pol (ali ostavi karakter, navike itd.) i tako dobije novi lik o kome će se napraviti nova serija.

FEMALE EMPOWERMENT COMEDY

KOMEDIJA ZA AFIRMACIJU POLOŽAJA ŽENA

Žanr komedije koja ima za cilj da afirmiše položaj žena u društvu.

FESTIVAL FEE

KOTIZACIJA ZA FESTIVAL

Naknada koja se plaća za prijavu sadržaja na festival, obično simboličan iznos koji treba da pokrije troškove selekcije.

FESTIVAL RIGHTS

FESTIVALSKA PRAVA

Prava prikazivanja na festivalu koja neki od (malobrojnih) festivala plaćaju producentu.

FESTIVAL STREAMING VOD

VIDEO NA ZAHTEV SA FESTIVALSKIM SADRŽAJEM

Video na zahtev za striming sadržaja sa festivala.

FIELD PRODUCER

TERENSKI PRODUCENT

Producent koji nadgleda produkciju koja se odvija van studija.

FIRST OPTION

OPCIONI UGOVOR

Ovim ugovorom producent ne kupuje scenario, nego plaća pravo da ima prvenstvo pri kupovini scenarija u budućnosti ukoliko odluči da projekat realizuje. Opcioni ugovori sklapaju se na određeno vreme, a ukoliko do realizacije scenarija ne dođe, scenarista zadržava novac isplaćen po ovom ugovoru.

FISH-OUT-OF-WATER COMEDY

KOMEDIJA "K’O RIBA NA SUVOM"

Podžanr komedije u kojoj je glavni junak izmešten iz svog okruženja.

FLASHBACK

RETROSPEKCIJA/FLEŠBEK

Scena iz prošlosti koja prekida akciju kako bi se objasnila motivacija ili reakcija lika na ono što se trenutno dešava.

FLASHFORWARD

SCENE BUDUĆE

Scena iz budućnosti koja prekida akciju da bi se objasnile posledice onoga što se trenutno dešava ili očekivanja od toga što se dešava.

FLYING IN

STIŽE!

Izgovara asistent produkcije kada reditelj zahteva da se neki rekvizit donosi na set.

FOLEY ARTIST

ŠUMAHER

Ton majstor zadužen za izradu šumova i zvučnih efekata za AV sadržaj. Termin je dobio ime po Džeku Foliju (Jack Foley).

FOOTAGE

SIROV MATERIJAL

Izgovara asistent produkcije kada reditelj zahteva da se neki rekvizit donosi na set.

FORENSIC WATERMARKING

FORENZIČKO ŽIGOSANJE

Ubacivanje nevidljivog i skrivenog obeležja porekla video i/ili audio sadržaja u cilju identifikacije i sprečavanja piraterije.

FORMAT

FORMAT

Termin koji se često pominje u medijskoj industriji, a ima veliki broj značenja. Nekad znači trajanje sadržaja; nekad je to skup tehničkih parametara i oznaka nosača slike i zvuka; ponekad određen sadržaj sa definisanim karakteristikama (žanr, trajanje, karakteri, itd.).

FORESHADOWING

NASLUĆAJ

Elementi priče koji nagoveštavaju preokret u toku priče.

FORTH WALL

ČETVRTI ZID

Granica između fiktivnog sveta i publike; publika predstavlja četvrti zid. Kada glumac govori u kameru, kaže se da probija četvrti zid".

FRACTURED CONTENT

PONOVO SLOŽENO

Ponovo napisana priča koja od originala zadržava kontekst, likove i zaplet, ali ih tretira na drugi način i sa drugačijim sižeom.

FRAME RATE

(BROJ) SLIČICA U SEKUNDI

Broj sličica u sekundi kod filma i videa.

FRENCH NEW WAVE (THE NEW WAVE (IN FRENCH, LA NOUVELLE VAGUE)

FRANCUSKI NOVI TALAS

Filmski pokret koji je postao popularan tokom kasnih pedesetih godina prošlog veka u Francuskoj. Cilj pokreta bio je da rediteljima pruži potpunu kreativnu kontrolu nad njihovim delom.

FRESNEL LENS

FRESNEL SOČIVA

Sabirno sočivo velikog vidnog ugla male debljine, sastavljenog od niza koncentričnih prstenova zajedničke žižine daljine. Ovakva konstrukcija omogućava velike otvore blende i male žižine daljine.

FUTUREPROOFING

GLEDANJE U BUDUĆNOST

Aktivnost koja treba da obezbedi funkcionalnost proizvoda i u budućnosti bez obzira na promene (tehnologije itd.).

FVOD (Free VOD)

FVOD

Videti odrednicu VOD (VIDEO ON DEMAND).