D

DAILIES

DNEVNI MATERIJAL

Nemontirani materijal za film ili TV seriju koji se prikuplja na kraju svakog dana kako bi kreativna ekipa mogla da proceni kvalitet i eventualno koriguje planove za dalje snimanje.

DAILY CALL SHEET

DNEVNI INFORMATOR

Dokument u produkciji koji sadrži informacije o rasporedu i lokacijama snimanja za određeni dan, ali i veliki broj drugih korisnih informacija kao što su brojevi mobilnih telefona članova ekipe, podaci o transportu, vremenska prognoza, adresa najbliže bolnice, restorana itd.

DARK HORSE

VID' NJEGA

Nepoznat sadržaj (ili sadržaj nepoznatih autora) koji postiže uspeh, bilo finansijski, bilo na festivalima.

DAWSON CASTING

DOSONOV IZBOR GLUMACA

Situacija kada su glumci u stvarnom životu stariji od likova koje tumače.

DAYPART

DEO DANA U EMITOVANJU

U emitovanju programa dan se deli u nekoliko delova (udarni, jutarnji itd.).

DCI (DIGITAL CINEMA INITIATIVES)

INICIJATIVA ZA DIGITALNI BIOSKOP

Zajednička organizacija najvećih holivudskih filmskih studija Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Fox, Universal Studios, The Walt Disney Company i Warner Bros formirana 2002. sa namerom da usaglasi tehničku specifikaciju za digitalni bioskop i omogući kompatibilnost i interoperabilnost sa distributerima i prikazivačima.

DEINDEXING

DEINDEKSIRANJE

Uklanjanje sadržaja iz internet pretraživača. Najefikasniji način sprečavanja neovlašćenog prikazivanja sadržaja.

DEREGULATION

DEREGULACIJA

Smanjenje ili uklanjanje državnih propisa u određenoj delatnosti kao deo neoliberalnih politika. Devedesetih godina deregulacija u telekomunikacijama je u najrazvijenijim zemljama omogućila brzu primenu novih tehnologija interneta i mobilnih komunikacija. Upravo su internet i kasnije sistemi društvenih mreža primeri minimalne regulacije, brze implementacije i velikog poslovnog rasta u kratkom periodu.

DEUTERAGONIST

DRUGI GLAVNI LIK


DEVELOPMENT DEAL

SPORAZUM O RAZVOJU

Sporazum o razvoju predstavlja nagodbu između investitora i produkcijske kuće ili pojedinca u kome investitor plaća da se projekat/ideja (ili scenario, film, serija) razvije do određene faze ili sasvim spremi za realizaciju.

DI (DIGITAL INTERMEDIATE)

DIGITALNI POSREDNIK

Završni proces digitalizacije filma i doterivanja izgleda digitalnog videa pomoću kolor korekcije, kolor grejdinga i masteringa zvuka.

DIEGETIC SOUND

IT TON

Zvuci na setu koji se čuju na audio snimku prirodni, ili izazvani nekom akcijom (paljenjem televizora, kucanju na tastaturi i slično).

DIGITAL-BORN

DIGITALAN ROĐEN

Sadržaj nastao u digitalnom obliku, za razliku od analognog pa digitalizovanog.

DIRECTOR’S CUT

REDITELJSKA VERZIJA

Verzija sadržaja čija dužina nije podređena dužini televizijskog slota ili bilo kog drugog ograničavajućeg faktora (propozicije festivala) nego sadržaj traje onoliko koliko reditelj oseća da treba da traje.

DIRECTOR’S STATEMENT

REDITELJSKA EKSPLIKACIJA

Dokument koji sadrži rediteljsko viđenje scenarija, opis teme i njen značaj, narativni značaj, planiran vizuelni stil i koncepciju upotrebe zvuka.

DISCOVERABLE

DOSTUPNO

Dokument koji sadrži rediteljsko viđenje scenarija, opis teme i njen značaj, narativni Ono što se može pronaći; u industriji – linkovi ka sadržaju koji se može naći na internetu., planiran vizuelni stil i koncepciju upotrebe zvuka.

DISTRIBUTOR’S HOLDBACKS

DEPOZIT KOD DISTRIBUTERA

Novac od prodaje sadržaja koji distributer ne isplaćuje vlasniku prava, nego ga zadržava kao depozit za eventualna potraživanja od trećih lica.

DISTRIBUTORS COST

TROŠKOVI DISTRIBUTERA

Troškovi koje distributer ima tokom prodaje sadržaja (prevodi, takse, promocija, itd.) koji se odbijaju od bruto prihoda pre nego što se neto prihod podeli između vlasnika sadržaja i distributera. Neki distributeri prihvataju da preuzmu sve troškove na sebe, ali pod uslovom da imaju veću proviziju.

DOCUSOAP

DOKUSAPUNICA

Podžanr dokumentarnih filmova u maniru rijalitija.

DOF (DEPTH OF FIELD)

DOF

Opseg prostora ispred objektiva kamere unutar koga su snimljeni objekti oštri.

DOING A BANANA

BANANISATI SE

Ići ukrivo kako bi se dozvolilo kameri da snimi šta se nalazi iza.

DOLLY

HORIZONTALNI FAR

Kamera se kreće duž rampe“.

DRAFTSMAN

TEHNIČKI CRTAČ


DOLLY ZOOM

KAMERA NA FAR KOLICIMA

Kamera i objekat snimanja (najčešće protagonista) nalaze se na far kolicima; pokret kolica menja odnos proporcija snimanog objekta i pozadine. Najčešće se koristi radi izmeštanja iz realnosti" ili ostvarivanja efekta (komičnog, zastrašujućeg, itd.).

DRAMEDY

DRAMEDIJA

Dramedija je televizijski i filmski žanr koji je nastao stapanjem drame i komedije, podvrsta tragikomedije.

DRY COMEDY

KOMEDIJA MRTVA 'LADNA

Dramedija je televizijski i filmski žanr koji je Podžanr komedije koji karakteriše uzdržana gluma komičara, minimalno korišćenje mimike, govora tela, rekvizite ili bilo kog drugog alata da bi se stiglo do poente. Efekat komičnog postiže se replikama koje se izgovaraju kao „ozbiljan tekst“, a u stvari su apsurdan ili ciničan način da se neko ili nešto opiše ili objasni. stapanjem drame i komedije, podvrsta tragikomedije.

DSLR DIGITAL SINGLE-LENS REFLEX (CAMERA)

DIGITALNI FOTOAPARAT

Digitalna verzija fotoaparata sa jednim objektivom (jednooka kamera), gde fotograf dok kadrira i uoštrava gleda preko ogledala i prizme, koji invertuju sliku koju sočiva objektiva prethodno obrnu.

DTC, D2C (DIRECT-TO-CONSUMER)

DIREKTNO DO KRAJNJEG KORISNIKA

Poslovni model isporuke audiovizuelnih sadržaja korisnicima preko interneta, npr. servis za striming, ali i radio i televizija preko satelita direktno do kuće (DTH).

DTH (DIRECT TO HOME)

DIREKTNO DO KUĆE

Televizijsko emitovanje preko satelita i prijem na individualnu antenu i prijemnik. Pogodno za prijem u ruralnim, nekabliranim teritorijama.

DUBBING

NAHSINHRONIZACIJA, DABING

Postoje dva tipa nahsinhronizacije: lip-sync, gde se vodi računa o tome da mesto slogova u prevodu bude identično mestu slogova u originalu kako bi izgledalo da glumci na slici govore jezikom na koji je delo prevedeno i voice-over gde se prevod izgovara na mestu na kome se govori u originalu bez namere da se postigne rečeni utisak. Postoji i takozvani poljski dabing gde jedan glumac čita prevod svih dijaloga u delu.

DUTCH ANGLE

KOSI UGAO

Kadar u kome je vidljiv nagib x ose (nije u libeli).

DVB (DIGITAL VIDEO BROADCAST)

STANDARD ZA DIGITALNO TELEVIZIJSKO EMITOVANJE

Postoje verzije za terestričko DVB-T, kablovsko DVB-C i satelitsko DVB-S emitovanje. Opšteprihvaćen je u Evropi ali i drugim regionima uglavnom za kablovsko i satelitsko emitovanje.