C

C-47

ŠTIPALJKA


CALL SHEET

PLAN SNIMANJA

Detaljan raspored snimanja sa naznačenim vremenom i mestom okupljanja ekipe i izvođača.

CALLBACK

DRUGI KRUG

Drugi krug kastinga.

CAMEO

KAMEO ULOGA

Epizodna i vrlo kratka uloga u kojoj se pojavljuje poznata ličnost.

CAPSULE REVIEW

MINI RECENZIJA

Vrlo kratka recenzija, pogodna za korišćenje na društvenim mrežama.

CASH COW

MUZARA

Film koji ima zagarantovani finansijski uspeh.

CASTING BREAKDOWN

RAZRADA KASTINGA

Dokument koji izgleda kao biografija lika iz scenarija, a zapravo sadrži spisak karakteristika koje treba da ima glumac koji se traži za tu ulogu (godine, izgled, nacionalnost, posebne veštine itd.).

CAST AGAINST TYPE

DRUGAČIJA ULOGA

Glumac/glumica igra ulogu koja se značajno razlikuje od prethodnih njegovih/njenih uloga.

CAST NON APPEARANCE

SPISAK NEZAMENJIVIH

Lista osoba bez kojih nije moguće završiti snimanje (reditelj, producent, glavne uloge itd.), služi za ugovaranje osiguranja da bi mogli da se naplate troškovi koji mogu da nastanu zbog njihove bolesti, ranjavanja itd.

CATCH-UP PAY TV

PLAĆENO NAKNADNO GLEDANJE

Usluga koja omogućava gledaocu da naknadno preuzme sadržaj sa servera linearnog emitera (premota unazad") i pogleda ga ili snimi. Ova se usluga plaća.

CATCHLIGHT

U OKU

Izvor svetla koji se reflektuje u oku glumca. Ponekad se zove i Obi (Obie) po holivudskoj glumici Merl Oberon (Merle Oberon).

CCSL (COMBINED CONTINUITY, DIALOGUE AND SPOTTING LIST)


Dokument koji se pravi po završenoj montaži i sadrži detaljan opis scene, snimka, glume i dijaloga sa tajm kodom. Iako je kreiran kako bi mogao da posluži kao dokaz na sudu u slučaju mogućeg spora, vrlo je koristan u distribuciji, u pravljenju titlova ili nahsinhronizaciji.

CGI (COMPUTER GENERATED IMAGE)

KOMPJUTERSKI GENERISANA SLIKA


CHAIN OF TITLE

SKUP DOKUMENATA

Skup pravnih dokumenata ili sporazuma koji uspostavljaju prava svojine ili vlasnička prava na film ili projekat.

CHARACTER DRIVEN

BAZIRANO NA LIKU

Tip dela koji se bazira i razvija na reakciji lika na konfliktnu situaciju, izazovima sa kojima se pri tome susreće i dilemama koje mora da razreši.

CHEAT

VARAVANJE

Pokreti glumaca koji ne moraju da budu prirodni, ali su planirani tako da budu vidljivi kameri na najbolji mogući način.

CHECKING THE GATE

’AJMO DALJE

Fraza koja znači da je reditelj zadovoljan snimljenom scenom i da se prelazi na sledeću.

CHEESY FILMS

OTRCANKO

Filmovi sa slabim scenarijem, predvidljivim zapletom i obiljem stereotopa.

CHICK FLICK

KOKIN FILM

Termin koji se koristi za filmove koji se prvenstveno dopadju ženma, a sa pežorativnom konotacijom. Ovakvi filmovi često imaju prenaglašene emocionalne komponente.

CHIP CHART

KOLOR PALETA

Paleta boja koja se koristi za kalibraciju kamere.

CHURN REDUCERS

„PREPOZNATILJIVE“ TV SERIJE

Klasične serije koje su bile vrlo popularne u vreme nastanka, obično imaju na stotine dostupnih epizoda i naslovi im se prepoznaju odmah.

CHURNALISM

BUĆKURINARSTVO

Termin koji označava medijski sadržaj koji nije kreiran u redakciji nego se objavljuje prepisivanjem agencijskih vesti ili saopštenja za štampu.

CINEMATOGRAPHER

DIREKTOR FOTOGRAFIJE

Pojavljuje se i skraćenica DP.

CLIFF HANGER

KRAMAC

Kraj epizode u TV seriji pravljen tako da gledaoca ostavi u neizvesnosti kako bi bio dodatno motivisan da pogleda sledeći nastavak.

CLOSE CAPTIONS

TITLOVI PO IZBORU

Opcija koja omogućava da se sadržaj gleda sa titlovima. U ovim titlovima se obično osim prevoda dijaloga pojavljuju i opisi zvuka (eksplozija, automobil u prolazu, ptice pevaju itd.).

CLOSED SET

ZATVORENI SET

Set na kome se snimaju golišave scene na kome mogu biti samo oni članovi ekipe koji su neophodni u procesu proizvodnje.

CODEC

KODEK

Slivenica od coder/decoder. Označava par računarskih programa ili uređaja neophodnih za kodovanje i dekodovanje.

COLD OPEN

FORŠPICA

Sekvenca pre špice.

COLOR CORRECTION

KOREKCIJA BOJA

Usklađivanje nijansi i tonova boje u snimku sa onim u prirodi. U ovom tehničkom postupku mogu se podesiti nivoi belog i crnog, ekspozicija, kontrast i balans belog da se dobije tačna boja kože. Takođe, usklađuju se boje između snimljenih video klipova. Color correction je prvi korak, dok je color grading naredni.

COLOR DEPTH

DUBINA BOJE

Dubina boje, zapravo broj bita na raspolaganju za predstvaljanje boje jednog piksela ili broj bita svake od tri primarne boje. Što je broj bita veći moguće je prikazati više nijansi. Daje se u formi bits per pixel (bpp) ako je reč o pikselu ili bits per component, bits per channel, bits per color (bpc) ako je reč o kolor komponentama. True color (24-bit), koji se često koristi je zapravo 8-bita za svaku od tri osnovne boje (R,G,B), 28 za crvenu, 28 za zelenu i 28 za plavu što ukupno daje 256x256x256 = 16,777,216 nijansi. Tako je Deep color (30-bit), koji je sve češći kod 4K UHD, zapravo 230 ili preko milijardu nijansi (1,073,741,824).

COLOR GRADING

RANGIRANJE BOJA

Poboljšavanje, ulepšavanje, zapravo davanje vizuelnog tona, atmosfere, stila i emocija celom filmu.

COLOR SPACE

PROSTOR BOJA

Raspon boja (nijansi) koje se mogu ostvariti pomoću primarnih boja. To su boje koje kamera vidi, displej može da prikaže ili štampač odštampa. Tipično prostor boja (poznat i kao sistem ili model boja) je za video i film omeđen sa tri primarne boje (RGB) dok se kod štampe češće koristi četvorobojna štampa (CMYK).

COMEDY HORROR

UŽASEDIJA

Podžanr horor filmova koji kombinuje elemente komedije i horora uz obilato korišćenje crnog humora.

COMIC RELIEF

SMEŠNOĆA

Lik koji je nosilac komične uloge u sadržaju koji, u celini, ne pripada žanru komedije, ili humoristički sadržaj u sadržaju koji nije komedija.

COMING OF AGE

ODRASTANJE

Podžanr tinejdžerskih filmova, gde je glavna tema sazrevanje protagoniste i gde protagonista do kraja filma bude zreliji.

COMMISSION EDITOR

UREDNIK KOJI KUPUJE

Urednik zadužen za nabavku sadržaja, bilo da rukovodi proizvodnjom unutar svoje kompanije, bilo da sadržaj naručuje od drugih ili odlučuje o ponudama nezavisnih produkcija i distributera.

COMMISSION FEE

PROVIZIJA

Deo prihoda koji producent zadržava kao nadoknadu za svoj rad i troškove distribucije. U distribucijskim ugovorima troškovi mogu da se pojave i kao posebna stavka.

COMMISSIONED PRODUCTION

PRODUKCIJA PO NARUDŽBINI

Uglavnom promotivni i namenski filmovi ili video spotovi, ređe drugi žanrovi.

COMPILATION MOVIE

SLEPLJENI FILM

Više epizoda televizijske serije montiranih zajedno u dužini igranog filma.

CONTENT TRAVELABILITY

GLOBALNA PRIMENJIVOST SADRŽAJA

Globalna popularnost sadržaja u odnosu na domaće tržište, najčešće izražena u procentima, može se meriti i za svaku zemlju posebno.

COPY THAT

VAŽIŠ

Fraza koja označava da je neko razumeo šta mu se kaže.

CORD CUTTERS

ODSEČENI

Osobe koje su otkazale plaćanje pretplate na kablovske i satelitske TV kanale i prešle na gledanje besplatnog video ili finansijski pristupačnijeg sadržaja. Cord Never su oni koji nikada i nisu bili pretplaćeni na kabel ili satelit, dok su Cord Shavers oni koji su otkazli skuplje i pretplatili se na jeftinije pakete.

CORD-CUTTING

PRESECANJE KABLA

Otkazivanje pretplate na višekanalske televizijske servise koji su dostupni putem kablovske ili satelita, odustajanje od plaćenih TV kanala ili smanjenje vremena u gledanju sadržaja zbog konkurentskih medijskih servisa dostupnih preko interneta.

CRAFTY

KETERING

Hrana za ekipu na setu.

CROSS OVER

ŠIRI ZAHVAT

Film ili serija pravljeni za određenu ciljnu grupu, ali je sadržaj uspeo da privuče publiku i van te ciljne grupe.

CROSSING

PROLAZIM

Najava prolaska ispred kamere.

CROWD SHOT

MASOVKA

Kadar (scena) koji sadrži veliki broj statista. U poslednje vreme koristi se kompjuterski generisana slika da se uštedi na angažovanju statista.

CTA (CALL TO ACTION)

POZIV NA AKCIJU

Marketinška tehnika koja podrazumeva direktno obraćanje korisniku i podsticaj da odmah reaguje (pogleda, kupi, pretplati se itd.).

CTV (CONNECTED TV)

POVEZANI TELEVIZOR

Smart TV, odnosno svaki televizor povezan na internet preko OTT uređaja, Blu-ray plejera ili konzole za video igrice.

CUE CARD

IDIOT

Nekada obična tabla van kadra na kojoj je ispisan dijalog koji glumac nije u stanju da zapamti danas monitor sa istim tekstom (teleprompter).

CUE

ŠLAGVORT

Replika iz teksta koja prethodi replici koju glumac treba da izgovori u kadru, signal da počne da igra.

CUSTOMER RETENTION

PAŽNJA GLEDALACA

Zadržavanje pažnje gledalaca. Meri se za neku određenu platformu kao i ukupno: za striming, podcast, muziku, OTT…

CYCLORAMA

CIKLORAMA

Pozadinsko platno u studiju koje je skoro uvek zakrivljeno kako bi stvorilo beskonačnu pozadinu bez senke.