B

B-MOVIE

B FILM

Neobičan niskobudžetni film karakterističan po komičnoj glumi, atraktivnim naslovima i jeftinim specijalnim efektima.

B-ROLL COVERAGE

POKRIVALICA

Slika koja pokriva" dijalog ili naraciju.

BACKDOOR PILOT

PILOT MALA VRATA

Pilot epizoda moguće serije, može da se emituje i samostalno. Može (ali ne mora) da se radi o spinof verziji neke popularne serije.

BACK TO ONE

AJ’ OPET

Ponavljanje scene od početka ukoliko se direktoru fotografije učini da scena nije korektno snimljena, ovom komandom vraća glumce na početni položaj za snimanje kadra.

BACKDROP

RIKVAND

Naslikan pejzaž u pozadini igrane scene. Termin koji se isto koristi za rikvand je MATE.

BANDWIDTH

PROPUSNI OPSEG

Količina podataka se može preneti kroz komunikacionu vezu ili uređaj u jedinici vremena. Izražava se u broju bita u sekundi (bit/s, bps) i većim jedinicama. U analognim komunikacijama, isti pojam označava frekvencijski opseg kanala ili uređaja u hercima (Hz).

BANNED

BUNKER

Zabrana prikazivanja ili emitovanja iz političkih, religioznih, seksualnih ili socijalnih razloga.

BARE METAL, BARE MACHINE

GVOŽĐURIJA

Samo hardver, bez operativnog sistema i aplikacija.

BEAT SHEET

SKIČIČICA

Dokument koji prethodi skici scenarija i identifikuje važne delove u priči, ključne emocionalne momente i postavlja šta se u kom delu događa.

BEAT

OTKUCAJ

Vreme koje je glumcu potrebno da počne sa akcijom ili dijalogom posle rediteljeve komande Action!; obično traje jednu sekundu.

BELLY OF THE WHALE

U UTROBI KITA

U filmskom žargonu, prva realna opasnost sa kojom se suočava junak filma ili serije.

BEST BOY

POMOĆNIK MAJSTORA SVETLA


BIBLE

"BIBLIJA"

Termin se pojavljuje u više značenja nekad je to koncept za film ili igranu seriju koji sadrži scenario ili sinopsis jedne ili više epizoda, likove, radnju i druge elemente budućeg dela, nekad samo deo koncepta koji se odnosi na sinopsis ili sažetak priča za narednih osam do dvanaest epizoda u 200-300 reči, nekad potpun opis formata (videti odrednicu PRODUCTION BIBLE).

BILLING BLOCK

NA PLAKATU

Lista imena koja se štampaju u dnu zvaničnog postera filma.

BILLING (FILM & TV)

POZICIJA NA ŠPICI


BIOPIC

FILMOVANA BIOGRAFIJA


BIT DEPTH

DUBINA UZORKA

Broj bita dostupan za svaki audio sample. Što je veća dubina bita, to je bolji kvalitet zvuka. Za CD je tipično 16 bita što je 216 = 65,536 nivoa zvuka dok za DVD karakteristično 24 bita odnosno 224 = 16,777,216 nivoa.

BIT PART

NAJMANJA ULOGA

Uloga sa manje od pet replika, zove se i under five.

BIT RATE

BRZINA PROTOKA

Broj bita u jednoj sekundi. Najvažniji podatak kod transfera podataka sa jednog na drugi uređaj, pisanja/čitanja na diskove i druge memorije, prilikom strimovanja i emitovanja. Osnovna jedinica je bit/s ali se često koristi nestandardna bps (bits per second). Negde se može sresti i byte per second (B/s) što je jednako 8 bit/s. Veća brzina protoka ne mora značiti i bolji kvalitet audia ili videa. Veća brzina obezbeđuje bolji kvalitet jedino ako su svi ostali video i/ili audio parametri identični (frekvencija odabiranja, struktura odabiranja, broj bita po odbirku, kolor prostor itd.), što postaje bitno kod kompresije audio i video sadržaja.

BLACK COMEDY

CRNA (MRAČNA) KOMEDIJA

Podžanr komedije koji je postao popularan pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka. Teme su više nego ozbiljne (rat, smrt itd.), tretiraju se tako da budu smešne.

BLACK LIST

CRNA (MRAČNA) KOMEDIJA

Podžanr komedije koji je postao popularan pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka. Teme su više nego ozbiljne (rat, smrt itd.), tretiraju se tako da budu smešne.

BLOCKING

CRNA LISTA

U prvim godinama hladnog rata u Holivudu, grupa nepoželjnih autora i glumaca zbog stvarnih ili navodnih veza sa komunistima. Danas su na crnoj listi oni koji su se zamerili nekom važnom, teški su za saradnju, imaju poroke koji ometaju produkciju itd.

BLOOPERS & GAGREEL & OUT TAKES

GAFOVI, GREŠKE I NEUSPEŠNI DUBLOVI

Kratki video zapisi u kojima se vide greške glumaca ili filmske ekipe, postoji manir da se koriste kao podloga za odjavnu špicu.

BODY DOUBLE

DUBLER/DUBLERKA

Izvođač/izvođačica koji menja glumca/glumicu u provokativnim scenama, u scenama gde ne mora da se vidi glumčevo/glumičino lice itd.

BOOKENDS

ZAOKRUŽENO

Situacija u kojoj su početak i kraj filma (epizode TV serije) identični, slični ili komplementarni.

BOOTLEG

PIRATERIJA

Ilegalna distribucija i konzumacija sadržaja.

BOUNCE IT

MANTINELA

Indirektno osvetliti osobu ili objekat u kadru.

BOW

DEBI

Debi filma ili serije.

BOWDLERIZE

LAKIROVKA

Oblik cenzure koji uključuje uklanjanje svega što se smatra uznemirujućim, vulgarnim ili sadržajem za odrasle. Termin je izveden od imena Tomasa Baudlera (Thomas Bowdler) koji je početkom devetnaestog veka radio na tome da upristoji Šekspirove drame.

BOX OFFICE

PRIHOD OD BIOSKOPA

Suma koji film ostvari od prodaje bioskopskih prava u celom svetu.

BOX RENTAL

IZNAJMLJIVANJE TEHNIKE

Naknada ili nadoknada koja se plaća članu ekipe za njegovu/njenu opremu koju daje na korišćenje tokom snimanja.

BREAKING DOWN SCRIPT

RAZRADA

Analiza scenarija koja treba da rezultira konkretnim akcionim planom za realizaciju sadržaja.

BRIDGING SHOT

MEĐUKADAR

Kadar koji povezuje dve sekvence.

BROADBAND

ŠIROKOPOJASNI INTERNET

Internet koji je uvek dostupan i brži od tradicionalnog dial-up pristupa. Konekcija je moguća preko žičanih optičkih kablova, bežično i preko mobilnih mreža a minimalnu brzinu utvrđuju nacionalni regulatori svojim planovima i periodično je pomeraju naviše, kako se usvajaju nove trehnologije i razvijaju mreže.

BROMANCE COMEDY

BROMANSA

Podžanr komedije koji koristi formu tipične romantične komedije, ali su glavni akteri muškarci i njihova bliska prijateljstva.

BUDDY COMEDY

KOMEDIJA O DRUGARIMA

Podžanr komedije o avanturama dva drugara, uglavnom potpuno različitih ili čak sasvim suprotnih karaktera.

BUMPER

IDENTIFIKACIJA

Statični ili animirani logo produkcijske kuće koji prethodi sadržaju.

BUY-OUT

JEDNOKRATNA ISPLATA

Jednokratna isplata glumcima, autorima i izvođačima koja isključuje obavezu producenta da kasnije plaća tantijeme ili procentualno učešće u dobiti.

BUZZWORD

TRENDI REČ

Nova ili postojeća reč ili fraza koja je neko vreme izuzetno popularna i u stalnom opticaju.