A

ABBY

EBI

Pretposlednji kadar koji se radi u jednom danu. Nazvan po Ebiju Singeru (Abby Singer), poznatom menadžeru produkcije koji bi najavljivao ekipi da počinje snimanje pretposlednjeg kadra tog dana.

ABOVE THE LINE & BELOW THE LINE

IZNAD CRTE I ISPOD CRTE

Termini koji se koriste u pravljenju kalkulacije za produkciju; iznad crte su producenti, scenaristi, reditelji i glumci, ispod crte" ostali članovi ekipe. Uobičajeno je da se iznad crte" plaća fiksni honorar dok se ispod crte" plaća po danu angažovanja.

ACTING (EDITOR, PRODUCER)

VD (UREDNIK, PRODUCENT)

Privremena zamena, vršilac dužnosti.

AD BLOCKER

BLOKATOR REKLAMA

Softver za zaustavljanje, odnosno filtriranje reklamnih oglasa.

AD LIB

KAKO VAM DRAGO

Dijalog u kom likovi ili glumci izgovaraju replike po svom nahođenju, u realnom vremenu, na filmskom setu ili na sceni. Nastalo od latinskog ad libidum.


ADR: AUTOMATIC DIALOG REPLACEMENT (LOOPING)

AZD: AUTOMATSKA ZAMENA DIJALOGA

Proces ponovnog snimanja dijaloga u studiju, nahsinhronizacija montiranog materijala.

"A-HA!" MOMENT

TRENUTAK EUREKE

Trenutak kada iznenada na pamet padne ideja ili rešenje problema.

ALAN SMITHEE

ALAN SMITI

Pseudonim koji koriste reditelji kada iz nekog razloga ne žele da potpišu film.

ALTERNATE ENDING

REZERVNI KRAJ

Verzija kraja filma ili TV serije koja je snimljena, ali nije iskorišćena u finalnoj verziji sadržaja. Obično se objavljuje naknadno za fanove.

ANCILLARY RIGHTS

TURISTIČKA PRAVA

Vrsta prava koja omogućava eksploataciju sadržaja u avionima, hotelima, brodovima, vozovima i drugim prevoznim sredstvima (autobusima, tramvajima, taksiju itd.).

ANTI-PIRACY SERVICES

ANTI PIRATERIJSKE USLUGE

Skup usluga koje nude specijalizovane kompanije za praćenje i otkrivanje neovlašćenog prikazivanja (emitovanje i strimovanje) kao i uklanjanje spornog sadržaja na zakonski način.

APERTURE

OTVOR BLENDE

Veličina otvaranja u samoj blendi kako bi više svetla dospelo do senzora slike.

APPLE BOX

PODLOGA

Drvena kutija koja se koristi za podizanje nameštaja ili glumaca (da budu viši nego što jesu).

ARRET

SAD GA VIDIŠ KADAR

Francuska reč koja znači „stop“, koristi se za postupak u kome kamera prestane da snima, a uključi se ponovo kada glumac napusti kadar. Ono što se postupkom dobija je iluzija da je glumac iščezao.

ASIDE

SA STRANE

Termin koji se koristi kada glumac/glumica govori direktno u kameru, pa se kaže da probija četvrti zid. Isto značenje ima termin PIECE TO CAMERA.

ASPECT RATIO

PROPORCIJA SLIKE

Odnos širine prema visini video slike, izražen numerički kao dve cifre spojene dvotačkom. Televizija je kao standard od klasičnog filma preuzela proporciju 4:3 što je potrajalo sve do HDTV kada je kao standard prihvaćena proporcija 16:9.

ASSOCIATIONAL EDITING

MONTAŽA & ASOCIJACIJA

Tehnika montaže u kojoj se spajaju naizgled nepovezani kadrovi.

ASYNCHRONOUS

ASINHRON

Video i audio traka (fajlovi) nisu dobro postavljeni tako da zvuk ide ispred slike kojoj pripada ili kasni.

AUDIO BRIDGE

PREMOŠTAVANJE ZVUKOM

Zvuk iz prethodnog kadra ili sekvence (dijalog, muzika ili šum) prenosi se u sledeći kadar ili sekvencu.

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESKRIPCIJA

Glavni metod prilagođavanja video sadržaja osobama oštećenog vida. Opisi scene i radnje se emituju preko drugog audio kanala koji se u prijemniku meša sa normalnim audio sadržajem unutar prirodnih dialoških pauza. Ovaj metod je posebno pogodan za dramski sadržaj.

AUDIO SUBTITLING (AST)

AUDIO TITLOVI

Govorno predstavljanje uobičajenih titlova prevoda stranih filmova, serija i dokumentarnih emisija. Često se kombinuje sa AUDIO DESKRIPCIJOM i namenjeno je slabovidim osobama za praćenju TV sadržaja zajedno sa ukućanima.

AUDIO-VISUAL SCRIPT

AUDIO-VIZUELNI SCENARIO

Forma scenarija sa dve kolone koje sadrže opis slike na levoj i opis zvuka na desnoj strani.

AVAILABLE LIGHT

PRIRODNO SVETLO

Svetlo koje postoji na lokaciji snimanja.

AVOD (Advertising VOD)

VIDEO NA ZAHTEV

Videti odrednicu VOD (VIDEO ON DEMAND).